3D-skanning av komponenter före lasersvetsning

Komponenterna detekteras först av scanCONTROL laserskanner. Om komponentgeometrin kräver det görs detta från flera håll. Oavsett materialets reflektionsegenskaper ger sensorn ständigt tillförlitliga mätvärden. Rådata kan överföras direkt till kundens programvara, kombineras med en 3D-modell och användas för att beräkna en optimal väg. Dessutom kan munstycket placeras på rätt avstånd från ytan och därefter styras längs den beräknade banan. Resultatet är en ny, jämn och fullständig yta. Olika sensorer kan användas beroende på avsedd användning, såsom reparation, 3D-utskrift, sammanfogning eller beläggning.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80