Mätning av brytningsdata hos kontaktlinser

För att bestämma fördelningen av fokallängd, mäta bildkvalitet och linsdiametern hos mjuka och formstabila linser används mätsystem baserade på vågfrontteknik. Ergonomisk hantering av linser och hög mäthastighet spelar en avgörande roll.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80