Detektering av svartis för automatiska trafikledningssystem

För att öka säkerheten installeras beröringsfria infraröda pyrometrar vid övergångsställen. Tack vare det stora mätavståndet registrerar termometern från Micro-Epsilon marktemperaturen från ett säkert avstånd och ger hög mätnoggrannhet. När isbildningen börjar skickar pyrometrarna en signal till trafikledningssystemet som omvandlar det till en isvarning eller till hastighetsreglering på trafikskyltar. Förutom övergångsställen används pyrometrarna även vid motorvägsbroar eller vägsträckor där svartis ofta förekommer.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80