Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Tillståndskontroll av lager

Oplanerade driftstopp på grund av lagerskador kan orsaka höga kostnader. Om skadorna upptäcks tidigt kan underhållsarbeten utföras under planerade driftstopp och kostnaderna minimeras. Accelerationssensorer från Micro-Epsilon används tack vare deras bra signal-brus-förhållande för tidig upptäckt av lagerskador. De mäter såväl statiska som dynamiska accelerationer och är därför också lämpliga för vibrationsmätning på lager med mycket låga rullhastigheter (≤ 0,2 Hz). Tack vare den höga upplösningen och temperaturstabiliteten används sensorerna för mätningar inom olje- och gasindustrin / petrokemisk industri, kraftverk för energiproduktion, gruvdrift, stål- och cementindustrin och pappersproduktion