Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Inspektion av orienteringsskårorna på kiselgöt

Göt är ofta försedda med orienteringsskåror vilket är nödvändigt för inriktning av göten. Blå laserskannrar från Micro-Epsilon används för att inspektera skårornas profil gällande dimensionell noggrannhet och detekterar skårprofilen med hög noggrannhet. Skannrarna styrs över götet och bestämmer profildata med hög precision. Den innovativa blå lasertekniken möjliggör mätning med hög signalstabilitet.