Hoppa direkt till huvudnavigeringen Gå direkt till innehållet Hoppa till undernavigering

Mätning av skivtjocklek/TTV

Konfokalkromatiska givare mäter tjockleksavvikelsen eller tjockleken på skivan från båda sidor. Baserat på skivans tjockleksprofil kan böjning och skevhet av skivan detekteras. Hög mätfrekvens möjliggör tjockleksdetektering av hela skivan under korta cykeltider.