Nya C-Box/2A: konvertering och utvärdering av digitala sensorsignaler

2017-01-19

"Omvandlingen av digitala sensorsignaler till analoga värden optimeras av den nya, kompakta C-Box/2A-elektroniken, vilken möjliggör D/A-omvandling av två digitala insignaler från högpresterande ILD2300. Signalerna kan beräknas synkront för direkt erhålla mätvärden så som tjocklek, diameter, lutningsvinkel, steg och lutningar. Mätvärdena kan erhållas digitalt via USB eller Ethernet samt via två analoga utgångar. Konfigureringen av C-Box/2A och de anslutna givarna sker via ett webbgränssnitt. D/A-omvandling exekveras till 16 Bit och maximalt 70 kHz.

Specialfunktioner:

  • Automatisk sensorigenkänning
  • Ingångar: 2 x RS422 för givare, digital ingång för styrning av de uppmätta värdena, trigger-ingång
  • Digital utsignal av mätvärden via Ethernet eller USB alternativt via två skalbara analoga utgångar 4-20 mA, 0-5 VDC, 0-10 VDC, ± 5 VDC, ± 10 VDC.
  • 2 digitala utgångar för statuskontroll av givare eller C-Box/2A

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80