Bestämning av tjockleksvariation på bromsskivor

2018-10-02

Vid lab- och vägtester samt under montering kontrolleras bromsskivans tjocklek regelbundet. Den avgörande faktorn är den så kallade »Disc Thickness Variation«.
Det kapacitiva mätsystemet för mätning av position, capaNCDT DTV, mäter bromsskivans tjocklek från båda sidor för att bestämma skivtjockleksvariationen. Kapacitiva positionsgivare gör att tjockleksmätningar kan utföras beröringsfritt. Medan bromsskivan roterar bestäms tjockleksavvikelsen över hela skivans omkrets. Användning av flera givare i par möjliggör också mätningar av flera spårstjocklekar.
Tack vare sin robusta konstruktion passar innovativa fyrkanaliga capaNCDT DTV för svåra omgivningsförhållanden i lab- och vägtester. Fyra kapacitiva givare i ett kompakt hus detekterar mätvärdena självständigt. Ett speciellt keramiskt substrat skyddar givarna från mekaniska och termiska belastningar vilket ger hög temperaturstabilitet vid fluktuerande temperaturer. För att möjliggöra noggranna mätningar med förenklad montering finns givarna tillgängliga som speglade modeller som kan monteras på motsatta sidor av bromsskivan. Kombinerade med styrenheten capaNCDT 6220 kan de fyra kanalerna behandlas synkront med dynamiska mätningar upp till 5 kHz och digitala utgångar via Ethernet, EtherCAT eller som analog signal.
Mobila mätuppgifter, såsom verifiering av garantianspråk eller kvalitetssäkring, kan utföras med hjälp av en väska som innehåller ett komplett paket. Väskan innehåller en två-kanalig styrenhet, två givare med kabel, en konsol och mjukvarulicens. Programvaran möjliggör automatisk kompensation för håligheter i bromsskivan, automatisk och manuell rotationsdetektering via utvärdering av peak-to-peak värden samt utskrift och lagring av uppmätt data.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80