Tillbehör

Utsignaler för uppmätta värden

The scanCONTROL Gateway and the scanCONTROL Output Unit enable to transmit the measurement values from scanCONTROL SMART via different interfaces.

Utvärdering av mätvärden

Comprehensive, flexible evaluation of measured values from several sensors using scanCONTROL Smart PLC Unit.

Skyddskapsling LLT26xx/29xx

För att använda scanCONTROL-givarna under svåra förhållanden och vid höga omgivande temperaturer så har speciella skyddande och kylande kapslingar utvecklats.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389