Enkelsidig tjockleksmätning av glasförpackningar

2017-04-10

ConfocalDT 2422 möjliggör exakt beröringsfri tjockleks- och avståndsmätning vid produktion av glasbehållare, oavsett glasfärg, genom automatisk kontroll av exponeringstid och synkron mätning i två punkter. Funktionen för tjocklekskalibrering möjliggör exakta tjockleksmätningar över hela mätområdet för sensorn. Mätningarna kan utföras i hög hastighet med högsta precision i svåra omgivningsförhållanden. Mätdata matas ut i realtid via ett EtherCAT-gränssnitt.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80