3D -sensorer för inspektion av geometri och yta

surfaceCONTROL 3D 3500

Den nya generationen 3D-sensorer från Micro-Epsilons imponerar med hög noggrannhet vid mätning och bedömning av komponenter och ytor. Inspektionssystemen surfaceCONTROL och reflectCONTROL är avsedda för matt respektive blank yta. 3D-ögonblicksbilderna spelas in på kort tid och ger detaljerade 3D-punktmoln.

Dessa 3D-sensorer används t.ex. för geometrisk komponenttestning, positionsbestämning, närvarokontroller och mätning av planhet eller planaritet. Tack vare deras höga prestanda används sensorerna för inline -applikationer, på robotar och även för offline-inspektion.

Detaljer
  • Noggrann inspektion av geometri, form och yta
  • Kraftfull programvara för 3D-mätningar och inspektion
  • Enkel integration i alla vanliga 3D-bildbehandlingspaket
  • Omfattande SDK- och utvärderingsprogram
  • Hög noggrannhet för detektering av de finaste detaljerna

Processövervakning med hög precision

3D-system från Micro-Epsilon används till en mängd olika mät- och inspektionssystem avsedda för matta och blanka ytor. Resultaten kan dokumenteras och är jämförbara. Detta gör det möjligt att dra viktiga slutsatser för processförbättringar. Alla 3D-sensorer från Micro-Epsilon kan användas i offline-applikationer såväl som i helautomatisk drift och på robotar.

scanCONTROL

3D-laserskannrar för kvalitetsinspektion inline

scanCONTROL 3D-skannrarna används för 3D-skanningar inline med hög noggrannhet.

scanCONTROL: 3D Laserskanner

surfaceCONTROL

surfaceCONTROL-sensorer möjliggör högupplösta ytskanningar för att upptäcka defekter eller formavvikelser med hög noggrannhet.

surfaceCONTROL: Inspection of matt surfaces

reflectCONTROL-sensor

reflectCONTROL-sensorer används för ytinspektion av blanka föremål och uppnår höga X- och Z-upplösningar.

reflectCONTROL: Inspection of reflecting and shiny surfaces

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80