Laserskanner för precisionsmätning 2D/3D

scanCONTROL

Laserskanners i scanCONTROL-serien är bland de mest högpresterande profilsensorerna i världen med avseende på noggrannhet och mäthastighet. Beröringsfritt detekterar, mäter och utvärderar de profiler på olika ytor. De tillgängliga modellerna är lämpliga för en mängd olika industriella applikationer. Den integrerade intelligensen (scanCONTROL SMART) löser mångsidiga applikationer. Modeller för kunders egen programmering finns också tillgängliga för integratörer. scanCONTROL laserskanners kräver ingen extern styrenhet.

Detaljer
  • Compact size and integrated evaluation: no external controller required
  • High profile resolution for the detection of finest details
  • High profile rate for dynamic measurement tasks
  • Powerful software for parameterization and visualization
  • SDKs for integration in individual software environments
  • Proven high operational safety in the 24/7 operation over many years

Vanliga mätvärden

Profil, bredd, höjd, djup, kant, spår, fog, spalt, vinkel, rundhet, närvaro, planhet, deformation etc.

Laserskanner med blå eller röd laser

Laserskannrar från Micro-Epsilon finns med en röd laserdiod eller med den patenterade blålaser-tekniken. Laserskannrar med blå laserlinje föredras för profilmätningar på varma och rödglödande metaller samt transparenta och organiska ytor. Den blåvioletta laserstrålen tränger inte in i mätobjektet och har en mycket högre stabilitet.

Mätuppgifter som involverar blå laserskannrar som mäter på röda heta glödande mätobjekt över 700°C och transparenta föremål som glas och plast är skyddade av patentlagen. Detta innebär att denna typ av mätning uteslutande är tillåten med Blue Laser-skannrar från Micro-Epsilon.

Kompakta laserskanners

Kompakt storlek kombinerad med låg vikt öppnar nya användningsområden vid profilmätning. Styrenheterna för scanCONTROL är integrerade i huset vilket förenklar kabeldragning och mekanisk integration. Tack vare kompakt design och höga profilfrekvens är laserskanners idealiska för dynamiska mätuppgifter t.ex. i produktionsstyrning eller för robotmonteringsprocesser.

Flexible integration with four different classes

För överföring av råa profiler Med integrerad profilberäkning och utvärdering
COMPACT HIGHSPEED SMART HIGHSPEED SMART
Upp till 300 Hz Upp till 10,000 Hz Upp till 300 Hz Upp till 10,000 Hz

Intelligent SMART scanner: large range of features for numerous measurement tasks

Integrated evaluation, calculation and output of profile data
Integrated evaluation, calculation and output of profile data
Simplifies alignment by adjusting tilted profiles
Simplifies alignment by adjusting tilted profiles
Tracking and measuring complex profiles, e.g., for inspection of adhesive beads
Tracking and measuring complex profiles, e.g., for inspection of adhesive beads

Olika möjligheter till dataöverföring

Givarna kan enkelt integreras i en egen programvara antingen via de tillgängliga SDK-erna eller GigE Vision Standard som alla ScanCONTROL-givare är kompatibla med (integrering i bildbehandlingsprogram). Givarna i scanCONTROL SMART-klasserna kan överföra de uppmätta värdena direkt till styrsystemet med följande gränssnitt:

  • Ethernet (UDP or Modbus TCP)
  • RS422 (ASCII or Modbus RTU)
  • Analog, digital switching signals (med scanCONTROL Output Unit)
  • Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT (med scanCONTROL Gateway)
Applikationer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389