Laserskanner för precisionsmätning 2D/3D

scanCONTROL

Laserskanners i scanCONTROL-serien är bland de mest högpresterande profilsensorerna i världen med avseende på noggrannhet och mäthastighet. Beröringsfritt detekterar, mäter och utvärderar de profiler på olika ytor. De tillgängliga modellerna är lämpliga för en mängd olika industriella applikationer. Den integrerade intelligensen (scanCONTROL SMART) löser mångsidiga applikationer. Modeller för kunders egen programmering finns också tillgängliga för integratörer. scanCONTROL laserskanners kräver ingen extern styrenhet.

Detaljer
  • Kompakt storlek och integrerad utvärdering: ingen extern styrenhet krävs
  • Hög profilupplösning för att upptäcka de finaste detaljerna
  • Hög profilfrekvens för dynamiska mätuppgifter
  • Kraftfull mjukvara för parametrisering och visualisering
  • SDK:er för integration i enskilda programvarumiljöer
  • Bevisat hög driftsäkerhet i 24/7 drift under många år

Vanliga mätvärden

Profil, bredd, höjd, djup, kant, spår, fog, spalt, vinkel, rundhet, närvaro, planhet, deformation etc.

Intelligent SMART-skanner: stort utbud av funktioner för många mätuppgifter

Integrerad utvärdering, beräkning och utdata av profildata
Integrerad utvärdering, beräkning och utdata av profildata
Förenklar justeringen genom att rikta lutande profiler
Förenklar justeringen genom att rikta lutande profiler
Spåra och mäta komplexa profiler, t.ex. för inspektion av limsträngar
Spåra och mäta komplexa profiler, t.ex. för inspektion av limsträngar

Många modeller för ett brett spektrum av applikationer

Konfigurera din laserprofilskanner: Gå till modellval

Skanners med röd laser och patenterade skanners med blå laser

Laserskannrar från Micro-Epsilon finns med en röd laserdiod eller med den patenterade blålasertekniken. Laserskannrar med blå laserlinje föredras vid profilmätningar på varma och rödglödgade metaller samt transparenta och organiska ytor. Den blåvioletta laserstrålen tränger inte in i mätobjektet och har en mycket högre signalstabilitet.

Mätuppgifter som involverar blå laserskannrar, som mäter på rödglödgade mätobjekt över 700° C och transparenta föremål som glas och plast, skyddas av patentlagen. scanCONTROL laserskanners ger utmärkt signalstabilitet och därmed noggranna mätningar på dessa material.

Kompakta laserskanners

Kompakt storlek kombinerad med låg vikt öppnar nya användningsområden vid profilmätning. Styrenheterna för scanCONTROL är integrerade i huset vilket förenklar kabeldragning och mekanisk integration. Tack vare kompakt design och höga profilfrekvens är laserskanners idealiska för dynamiska mätuppgifter t.ex. i produktionsstyrning eller för robotmonteringsprocesser.

© Picture from Fraunhofer ILT: Automation of hybrid additive production using machine-integrated laser profile sensors as part of the ProLMD project promoted by the German Federal Ministry of Education and Research

Flexibel integration med två olika klasser

För överföring av råa profiler Med integrerad profilberäkning och utvärdering
COMPACT SMART

Olika möjligheter till dataöverföring

Givarna kan enkelt integreras i en egen programvara antingen via de tillgängliga SDK-erna eller GigE Vision Standard som alla ScanCONTROL-givare är kompatibla med (integrering i bildbehandlingsprogram). Givarna i scanCONTROL SMART-klasserna kan överföra de uppmätta värdena direkt till styrsystemet med följande gränssnitt:

  • Ethernet (UDP or Modbus TCP)
  • RS422 (ASCII or Modbus RTU)
  • Analog, digital switching signals (med scanCONTROL Output Unit)
  • Profinet, Ethernet/IP, EtherCAT (med scanCONTROL Gateway)
Applikationer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80