Optisk precisionsmikrometer

Exakt lasermikrometer med integrerad styrenhet
optoCONTROL 2520
Exakt lasermikrometer med integrerad styrenhet

optoCONTROL 2520 är en kompakt lasermikrometer med integrerad kontroller. Hög upplösning, 46 mm mätområde och variabla mätavstånd gör den mycket användbar inom kvalitetskontroll och produktionskontroll. Mätobjektet kan befinna sig var som helst inom ljusridån och avståndet mellan sändarenhet och mottagarenhet är flexibelt.

Tillgängliga interface är Ethernet / EtherCAT och RS422. Ett användarvänligt webb-interface används för konfiguration av sensorn och dessutom ett bekvämt sätt att visa mätvärden och gränsvärden inklusive en mängd olika mätprogram och filterfunktioner. Ett videosignal program används för enkel injustering av sändare/mottagare.

Detaljer
  • Mätområde: 46 mm
  • Linjäritet: max. 12 µm
  • Upplösning: max. 1 µm
  • Kompakt design med inbyggd kontroller
  • variabla mätavstånd upp till 2 m
  • Laser klass 1M
  • Inställningar och konfigurering via webb-interface
  • Interface: Ethernet / EtherCAT / RS422
  • Analog utgång

Optisk precision för begränsade utrymmen

OptoCONTROL 2520-46 (090) mikrometer har en mottagare med optik roterad 90°. Den platta mottagaren förenklar installationen i begränsade utrymmen. Mätobjektet kan placeras vid vilken som helst position inom ljusridån. Dessutom är avståndet mellan ljuskälla och mottagare fritt valbart upp till 2 meter.

Unikt driftkoncept för snabb och enkel idrifttagning

OptoCONTROL 2520 mikrometer styrs med ett intuitivt webbgränssnitt som nås via en vanlig webbläsare. Detta gör det möjligt att visa mät- och gränsvärden samt välja och tillämpa filter. Dessutom finns en videosignal tillgänglig för att exakt konfigurera mätningen. Parameterinställningen för respektive mätprogram är snabb och intuitiv. För varje segment, mellanrum eller diameter kan mittaxeln och positionen för de enskilda kanterna fås som utsignal.

Moderna gränssnitt för integration i maskiner och system

Analog RS422 Ethernet Ethercat EthernetIP Profinet

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80