Displayer och signalbehandlingsenheter

När mätuppgifter skall utvärderas tillsammans krävs ofta olika typer av signaler. PCI plug-in kortet IF2008 och universalkontrollern CSP2008 kan användas för dessa ändamål. Båda enheterna kan användas till optoNCDT, optoCONTROL och confocalDT IFS sensorer. Plug-in kortet IF2008 klarar också av signaler från optoNCDT ILR sensorer.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389