RS422/USB Converter IF2001/USB

RS422/USB-omvandlaren omvandlar digitala signaler från en laseroptisk sensor till ett USB-datapaket. Sensorn och omvandlaren är anslutna via omvandlarens RS422-gränssnitt. Datautmatning sker via USB-gränssnitt. Omvandlaren går igenom ytterligare signaler och funktioner som laser på/av, omkopplingssignaler och funktionsutgång. De anslutna sensorerna och omvandlaren kan programmeras via programvara.

Detaljer
  • Digital signal via RS422
  • Datautgång via USB

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80