Expansionsmätning på betongvägg i en energilagringstank

Mätvärdet överförs till en PLC via det analoga gränssnittet (4 ... 20 mA). Detta möjliggör både datorstyrd processövervakning och fullständig dokumentation av mätvärdena. Om börvärdet överskrids avges en larmsignal och energiförsörjningen stoppas omedelbart i detta fall. Specialistpersonal inspekterar dessutom betongväggarna för eventuella defekter.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80