Koordinatmätmaskiner

Koordinatmätmaskiner används för mätning av många olika komponenter. Olika skannrar och mätutrustningar mäter komponentens yta i tre dimensioner. Laserskannrar är idealiska för detta ändamål. De mäter enligt trianguleringsprincipen beröringsfritt den faktiska ytan på komponenten med mikrometerprecision.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80