Aktiv kompensation för rörelser under mätprocessen

Hårda industrimiljöer ställer höga krav på optiska lägesgivare när exakta mätningar fortfarande måste kunna utföras, trots damm och höga bearbetningshastigheter. OptoNCDT 1750 och optoNCDT 2300 lasergivare har bemästrat dessa utmaningar under många år. Om störande rörelser (t.ex. bandrörelser, radiella rörelser av styrrullar och baskroppsvibrationer) uppträder som är större än mätobjektet, kan mätprocessen störas eller till och med stoppas. Ett exempel på en sådan rörelsestörning är veck i ett band.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80