Inline färgmätning på extruderlinjen

En True Color-sensor från Micro-Epislons colorSENSOR CFO200-serie används för att detektera fluktuerande färgvärden på pellets. Sensorn mäter färgen genom ett synglas i suglådan på den färdiga produkttransportören och detekterar på ett tillförlitligt sätt de minsta färgavvikelserna (∆E < 1) från det programmerade referensvärdet.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80