LED-testning av elektroniska enheter vid in-circuit test

Testsystemet colorCONTROL MFA LED används bland annat inom elektronikindustrin när kvalitetskontroll av kretskort utförs genom in-circuit-testing (ICT) i renrum. Den korrekta funktionen hos elektroniska enheter kontrolleras när korten redan är utrustade, många av dem med lysdioder. In-circuit testing säkerställer samtidiga tester av funktionalitet, intensitet och färg i en testadapter. Färgigenkänningssystemet ColorCONTROL MFA-28 multi-position används för detta ändamål. 28 mottagarsensorer tar emot ljuset och sänder det direkt till styrenheten via optiska fibrer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80