Measuring acceleration & inclination

Suitable for monitoring tasks and predictive maintenance of systems, acceleration sensors from Micro-Epsilon reliably and precisely measure accelerations of sensitive plant components.
Excellent angular accuracy and resolution make the inclination sensors from Micro-Epsilon ideally suitable for precise measurements in laboratory and industry.

Analys av öppning av en bils baklucka

Tailgates of motor vehicles can be opened and closed automatically. The tailgate is partly guided by hand up to an opening angle of about 15 degrees and then opens fully automatically. After hitting the ...

Detaljer

Uppriktning av solpaneler

Att rikta in solpaneler i förhållande till solens rörelse ökar energiutbytet och därmed effektiviteten hos en solpanel. Endast då solpanelerna alltid står i en optimal vinkel mot solen kan de uppnå ...

Detaljer

Positionsövervakning vid förankring av stativ

I havsbaserade vindkraftverk fungerar stativ som grund. INC5701 lutningssensorer används för att övervaka inriktningen under monteringsprocessen.

Detaljer

Vibrationsmätning på drivenheten i vindkraftverk

Vibrationer i drivenheten (rotorobalans, överbelastning) kan leda till fel i komponenter och systemdelar om gränsvärden överskrids. En förutsättning för tidig upptäckt ...

Detaljer

Övervakning av tornets oscillation

Vindkraftverk utsätts för svängningar och stötar. För att undvika skador och dyra driftstopp övervakas dessa tornsvängningar. Om gränsvärden överskrids ...

Detaljer

Tillståndskontroll av lager

Oplanerade driftstopp på grund av lagerskador kan orsaka höga kostnader. Om skadorna upptäcks tidigt kan underhållsarbeten utföras under planerade driftstopp och kostnaderna ...

Detaljer

Minska risken för att tippa med lastvagnar

Automatiska bromssystem används för att öka säkerheten för lastvagnar.Bromsarna aktiveras när sidoaccelerationen för en vagn blir för hög på grund av ...

Detaljer

Mätning av positionsfel

IInom järnvägstransporter ställs det allt högre krav på nybyggnationen och ombyggnad av spårsträckor. En felfri spårgeometri är avgörande, särskilt för höghastighetslinjer. För att undvika ...

Detaljer

Mätning av motoraxlars vridstyvhet

En avgörande faktor för en motors livslängd och tillförlitlighet är motoraxelns vridhållfasthet. För att bestämma vridmotståndet detekterar INC5701 lutningssensorer vridningen av axeln vid definierad ...

Detaljer

Placering av rör för mudderverk

Mudderverk är havsgående fartyg som samlar upp sediment från havsbotten för att transportera det över långa avstånd. De används för byggande och underhåll av hamnar och vattendrag samt för landåtervinning. ...

Detaljer

Övervakning av den vertikala inriktningen i höglager

Helautomatiserade höglager får ofta enorma dimensioner. Längder på cirka 80 m och höjder på cirka 50 m kan uppnås. Noggrann inriktning av ställen är avgörande ...

Detaljer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80