Measuring acceleration & inclination

Suitable for monitoring tasks and predictive maintenance of systems, acceleration sensors from Micro-Epsilon reliably and precisely measure accelerations of sensitive plant components.
Excellent angular accuracy and resolution make the inclination sensors from Micro-Epsilon ideally suitable for precise measurements in laboratory and industry.

Analyzing the opening behavior of a car tailgate

Tailgates of motor vehicles can be opened and closed automatically. The tailgate is partly guided by hand up to an opening angle of about 15 degrees and then opens fully automatically. After hitting the ...

Detaljer

Uppriktning av solpaneler

Aligning solar panels in relation to the course of the sun increases the energy yield, and therefore the effectiveness of a solar panel. Only if the solar panels are always at an optimum angle to the sun, ...

Detaljer

Position monitoring when anchoring a tripod

In offshore wind turbines, tripods act as the foundation. INC5701 inclination sensors are used to monitor the alignment during the assembly process.

Detaljer

Vibrationsmätning på drivenheten i vindkraftverk

Vibrationer i drivenheten (rotorobalans, överbelastning) kan leda till fel i komponenter och systemdelar om gränsvärden överskrids. En förutsättning för tidig upptäckt ...

Detaljer

Övervakning av tornets oscillation

Vindkraftverk utsätts för svängningar och stötar. För att undvika skador och dyra driftstopp övervakas dessa tornsvängningar. Om gränsvärden överskrids ...

Detaljer

Tillståndskontroll av lager

Oplanerade driftstopp på grund av lagerskador kan orsaka höga kostnader. Om skadorna upptäcks tidigt kan underhållsarbeten utföras under planerade driftstopp och kostnaderna ...

Detaljer

Minska risken för att tippa med lastvagnar

Automatiska bromssystem används för att öka säkerheten för lastvagnar.Bromsarna aktiveras när sidoaccelerationen för en vagn blir för hög på grund av ...

Detaljer

Measurement of track position errors

In rail transport, the new construction and reconstruction of track sections is subject to ever increasing requirements. A faultless track geometry is essential, especially for high-speed lines. In ...

Detaljer

Measurement of the torsional stiffness of motor axles

A decisive factor for the service life and reliability of an engine is the torsional strength of the engine axle. In order to determine the torsional resistance, INC5701 inclination sensors detect the ...

Detaljer

Positioning of suction pipes for suction dredgers

Suction dredgers are seagoing vessels that collect sand and silt from the seabed in order to transport it over long distances. They are used for the construction and maintenance of ports and waterways ...

Detaljer

Övervakning av den vertikala inriktningen i höglager

Helautomatiserade höglager får ofta enorma dimensioner. Längder på cirka 80 m och höjder på cirka 50 m kan uppnås. Noggrann inriktning av ställen är avgörande ...

Detaljer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80