Övervakning av tornets oscillation

Vindkraftverk utsätts för svängningar och stötar. För att undvika skador och dyra driftstopp övervakas dessa tornsvängningar. Om gränsvärden överskrids stängs systemet säkert av. Livstidsprognoser (kontinuerlig drift) kan härledas från belastningshistoriken. Förutsättningen för att göra detta är säker och exakt registrering av lasterna. Lutnings- och accelerationssensorer från Micro-Epsilon registrerar tornets vibration med hög precision och precision. Tack vare den utmärkta temperaturstabiliteten ger lutnings- och accelerationssensorerna tillförlitliga mätresultat även med höga temperaturfluktuationer.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80