Tillståndskontroll av lager

Oplanerade driftstopp på grund av lagerskador kan orsaka höga kostnader. Om skadorna upptäcks tidigt kan underhållsarbeten utföras under planerade driftstopp och kostnaderna minimeras. Accelerationssensorer från Micro-Epsilon används tack vare deras bra signal-brus-förhållande för tidig upptäckt av lagerskador. De mäter såväl statiska som dynamiska accelerationer och är därför också lämpliga för vibrationsmätning på lager med mycket låga rullhastigheter (≤ 0,2 Hz). Tack vare den höga upplösningen och temperaturstabiliteten används sensorerna för mätningar inom olje- och gasindustrin / petrokemisk industri, kraftverk för energiproduktion, gruvdrift, stål- och cementindustrin och pappersproduktion

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80