Positionering, centrering, lutning, inriktning

Different parts must often be positioned or products put in a specified place in production systems or for automatic movements. Thereby, sensors can only transmit the distance information to the controller or perform the complete system regulation with its signals. Welding robots with automatic weld seam guidance are an example of automatic regulation. Different sensors are used depending on which material the part to be positioned is made of.

Synkroniseringsövervakning med dragvajergivare i teleskopplattformar

För elektronisk synkroniseringsövervakning används dragvajergivare. Givarna är enkla att integrera, de är mycket kompakta och erbjuder hög mätnoggrannhet samt ett stort ...

Detaljer

Avståndskontroll av detektorer för undersökning av borrkärnor

Cox Analytical Systems erbjuder en speciell röntgenanalysutrustning (XRF-skannrar) för geologisk analys av borrkärnor och mineralprover. Utrustningen möjliggör provanalys av nästan samtliga element ...

Detaljer

Distance control in 3D printing

Micro laser sintering technology is an additive production technology based on digital 3D design data, whereby a component is constructed layer-by-layer from metal powders using a laser beam. This procedure ...

Detaljer

Avståndsmätning och positionering vid montering med robotar

En bilkaross måste positioneras i exakt rätt läge för att säkerställa en smidig installation med hjälp av roboten som leder instrumentpanelen in i fordonet mellan A- ...

Detaljer

Automatic height adjustment for material analysis

Laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) performs precise analysis of the atomic composition of different materials. The measurement objects involved are mostly mineral or metallic parts whose surfaces ...

Detaljer

Automatiserad mätning av järnvägsplattor

Företaget Mills CNC är en leverantör av verktygsmaskiner. De använder MicroEpsilon lasersensorer för automatisk inspektion av stora, varmvalsade järnvägsplattor av stål. Plattorna sammanfogar två ...

Detaljer

Hur positioneras autonoma transportsystem på ett perfekt sätt?

Lasersensorer från optoNCDT 1220-serien används för att positionera automatiskt styrda fordon och autonoma mobila robotar utan kollisioner. Sensorerna mäter avståndet till ett kodband, vilket möjliggör en exakt positionering av det autonoma fordonet.

Detaljer

Kantdetektering i kalandern på en pappersmaskin

Kalandrar används i pappersproduktion och bör förbättra slätheten ytan på slutprodukten. För att styra pappersbanan krävs exakt kantmätning. Micro-Epsilons ...

Detaljer

Measuring system for strip position monitoring in a coating tank

In the electrolytic refinement of thin sheets electrical losses are minimised by a small distance between strip and anode. This requires exact strip guidance. Before the strip enters the coating tank it ...

Detaljer

Sheet edge measurement prior to laser welding

The company „Paul von der Bank“ in Hilden (Germany) develops and manufactures modular-designed robotic welding cells and fully automatic production and processing lines. To ensure high production quality ...

Detaljer

Print head positioning using laser triangulation sensors

When printing on materials such as glass and ceramics, very fine detailed structures are generated, which requires precise positioning of the print head. This is why optoNCDT 1420 laser triangulation ...

Detaljer

Piston position detection in hydraulic cylinders

In order to detect the piston position of hydraulic cylinders, magnetostrictive and inductive sensors are normally factory-fitted in the sensor. A wide variety of sensors is required to cope with ...

Detaljer

Exakt positionering av kirurgiska mikroskop

Kirurgiska ingrepp kräver en perfekt bild av operationsområdet. Här stöds kirurgen ofta av ett kirurgiskt mikroskop. För att kirurgen ska kunna placera mikroskopet optimalt och ...

Detaljer

Reliable quality control in the rolling mill

One of the profile rolling mills processes profile steel in reversing operation. The rod centre is then measured and evaluated using a  optoNCDT 1700-750BL.    

Detaljer

High precision adjustment using capacitive sensors

In the production of thin-film solar cells, multiple functional layers are applied in a defined arrangement and structure onto glass sheets with a size of up to 3m x 5m. This happens in large coating systems. ...

Detaljer

Precise alignment of the cathodes at the electron accelerator

With its project “bERLinPro”, Helmholtz Zentrum Berlin [HZB] strives to develop a new technological basis for an “Energy Recovery Linac” (linear accelerator with energy recovery) ...

Detaljer

Mätning av vevaxelns läge i slipmaskiner

Mätuppgiften innefattar positionsmätning av vevaxeln med mikrometerprecision med hjälp av virvelströmsbaserade induktiva sensorer. Både en kontinuerlig avståndskontroll och ett konsekvent avstånd ...

Detaljer

Laserskanner för montering av bilinredning

Vid hel- eller halvautomatisk montering av interiöra moduler krävs att gripverktyget positionerar monteringsdetaljerna exakt. Genom mätning och positionering med hjälp av laserskannrar ...

Detaljer

Reflector tilting for satellites

Satellites communicate with one another using laser beams. For this communication, the transmitter must be very precisely aligned with the receiver. The laser beam is stabilised using a deflection mirror. ...

Detaljer

Exakt notch-detektering på glaswafern

Notch-detektering på glaswafern är ett avgörande produktionssteg vid tillverkning av halvledare. Den måste vara absolut exakt för att säkerställa högsta kvalitet och noggrannhet hos de tillverkade halvledarchipsen. De fiberoptiska sensorerna optoCONTROL CLS1000 används för denna högprecisa positionsbestämning.

Detaljer

Automatic paper roll control

In paper production the prepared paper pulp flows onto a conveyor belt of fine wire mesh at the so called "wet end". There most of the water is removed by means of a vacuum. The paper web is ...

Detaljer

Distance measurement at 4 degrees Kelvin

In Atomic Force Microscopy (AFM), positioning units are used to move samples for surface topographies. In doing this, the sensor head of the microscope needs to be cooled down to four degrees Kelvin using ...

Detaljer

Automatic positioning of synchroniser discs

Synchroniser discs are used as a synchroniser package in automatic transmissions. Behr Systems in Germany created a handling and processing plant for deburring the front side of the synchroniser discs ...

Detaljer

Positionering av operationsbord

Operationsbord erbjuder många justeringsalternativ för att uppnå rätt positionering av patienten under operationen. Förutom höjden kan de horisontella positionerna och vinkelfunktionerna ...

Detaljer

Positionskontroll av kransystem

Enbalks traverskranar, dubbelbalkade brokranar och traverskranar används i nästan alla logistik- och produktionsanläggningar. De kombinerar effektivitet och ekonomi. Kransystemen används för att underlätta ...

Detaljer

Displacement sensor for nanopositioning tasks

Very small displacements, both static and dynamic, are normally generated by piezo actuators. High precision displacement sensors ensure that these displacements are measured to the required nanometre ...

Detaljer

Robotkalibrering med optiska sensorer

För att uppnå en helautomatisk och oberoende kalibrering av robotceller används sensorer i serierna scanCONTROL och optoNCDT. Användningen av optiska sensorer gör det möjligt ...

Detaljer

Position measurement on X-ray machines

For highres pictures of digital X-ray machines, the camera must be exactly adjusted to the X-ray tube. For pretty flexible operation, different axes are electrically moveable. Therefore, the adjustment ...

Detaljer

Measuring vibrations on an engine manifold

Optimizing the processes within an internal combustion engine is becoming increasingly important in this day and age. A whole series of measurements is vital for engine management purposes. The temperature ...

Detaljer

Angle measurement in the SoloAssist®

Minimally invasive surgery using endoscopes is performed today for many operations. The guidance of an endoscope was previously performed by an assistant doctor. The camera guidance task in the future ...

Detaljer

Detektion av kanter på tyger i skärmaskiner

Om materialbanans position inte är bestämd eller är felaktig kan detta leda till svinn på grund av felaktiga skär eller till maskinfel på grund av att styrsignaler saknas. ...

Detaljer

Tracking control of gantry and overhead cranes

Rail-guiding elements (wheel flanges, guide pulleys) ensure that the crane stays on the rails. Due to uneven distribution of mass, track errors, rails offset and different driving speeds, the rail-guiding ...

Detaljer

Pneumatic slide valve position

Pneumatic control valves are employed in chemical engineering for regulating liquid and gaseous media. In order to achieve a constantly high level of process reliability, the flow rate must be controlled ...

Detaljer

Control of the milling head in a mobile CNC milling unit

Thanks to their robustness and low weight, fiber-reinforced composite materials are increasingly used in the aviation and automotive industries. Maintenance and repair of such components are challenging ...

Detaljer

Övervakning av präglingsdjup

I präglingsmaskiner stansas bilkarossers ID in i fordonsramen. Präglingsdjupet måste ligga inom ett definierat toleransområde. För att placera präglingsverktyget detekterar ...

Detaljer

Detektering av position på hydrauliska dykplattformar

Dragvajergivare från Micro-Epsilon mäter exakt höjd och ser till att tornen är i korrekt position. Detta är det enda sättet att enkelt kontrollera höjden mellan 0,8 ...

Detaljer

3D-mätning av komponenter före plasmaskärning

För att behandla dessa enorma kupoler snabbt, helt automatiskt och med extrem precision, är det nödvändigt att bestämma deras form och exakta position inom produktionslinjen. Eftersom CAD-datan för kupolen ofta skiljer sig med flera centimeter från de faktiska dimensionerna så mäts dess 3D-profil, före bearbetning, med scanCONTROL 2900 laserkanner.

Detaljer

Övervakning av metallplåtars rörelse under pressprocessen

Mätningen av distorsion utförs med hjälp av flera optoNCDT 1420 lasersensorer som placeras runt plåten, antingen i verktyget eller på sidan av verktyget. Arrangemanget är utformat på ett sådant sätt att laserstrålen mäter på kanterna av arket mellan toppen och botten av verktyget.

Detaljer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80