Geometrisk kontroll av kiselstång (ingot)

Vid produktion av solceller sågas kiselstänger i tunna skivor. Vid framställningen av stängerna kan emellertid geometriska avvikelser, som negativt påverkar arrangemanget av cellerna i modulen, förekomma. Därför inspekteras stången för att hitta avvikelser före sågningen. Fyra linjeskanners, scanCONTROL, används i detta speciellt framtagna mätsystem för uppgiften. Skannrarna rör sig längs stången och utför en fullständigt objektiv bedömning möjlig. Även en böjning av stången detekteras.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80