Svetsfogsföljning vid inspektion av pipelines

Defekta svetsfogar är ofta orsaken till läckage på rörledningar. Därför inspekteras fogarna på utsidan efter svetsningen med hjälp av scanCONTROL laserskanner. Skannern, integrerad i en testutrustning, placeras på utsidan av röret. Efter manuell inriktning centreras skannern och kontrollerar fogen automatiskt.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80