Bomlängd på mobila kranar

Den aktuella längden på bommen är viktig vid beräkning av momentet på lasten. Bommens längd mäts med en integrerad dragvajergivare. Denna enkla och teleskopiska mätprincip gör vajergivarna lämpade för uppgiften och de kan även eftermonteras.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80