Kranstödsavstånd

En lastbilskran är ofta den bästa lösningen när last ska lyftas. Vid mobila lösningar spelar säkerheten också en viktig roll. En lastmomentbegränsare styr kranen. För att säkerställa maximal tillåten belastning måste kranens sidostöd vara helt utdragna. Om detta inte är möjligt på grund av platsbrist kan kranen inte tas i drift. För att mäta hur långt kranstöden är utdragna görs en beräkning av tillåten lastkapacitet. Således kan användningen av lastbilsmonterade kranar också säkerställas där utrymmet är begränsat.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80