Mätning av positionen på en slaggtransportör

Dragvajersensorer används för att minska stillaståendetiden för slaggtransportörer under lastning och lossning. De sitter installerade på tipp- och stödcylindern. På så sätt behöver man inte längre vänta på signalen från en gränslägesbrytare. Beroende på last kan transportören påbörja resan tidigare. Sensorn klarar även denna krävande miljö med hjälp av ett specialfodral och trådförlängningar.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80