Flygindustri

Inom flyget ställs de högsta krav på installerade komponenter när det gäller säkerhet och tillförlitlighet. Detta gäller särskilt de givare som används. Exempelvis vid flygplansmontering säkerställer givare från Micro-Epsilon beröringsfri mätning av förborrade hål för nitar. Micro-Epsilon utvecklar givare för mätning av avstånd och position avsedda för landningsställ, vingmontage, flygplanskroppar och motorer och möjliggör tillförlitlig mätning.

Lasttest på flygplansvingar

För att optimera vingarnas beteende under flygnig blir vingarna utsatta för vibrationsprov redan under konstruktionen. 120 dragvajergivare ansluts till vingen och synkroniseras. På så ...

Detaljer

Dörrlåsdetektering

Innan ett flygplan startar låses dörrarna centralt. För att bestämma låsens status används induktiva givare från Micro-Epsilon vilka detekterar ändläget ...

Detaljer

Temperaturmätning på bromsar

Innan ett flygplan kan starta måste bromsarnas temperatur ligga under en viss gräns. För att bestämma temperaturen används beröringsfria temperaturgivare från Micro-Epsilon ...

Detaljer

Pålitlig lägesbestämning av Wing Tip Brake

Den så kallade Wing Tip Brake sitter på axeln i vingens ytterkant. Den motverkar ojämn positionering av fram- och bakkantsklaffar samt okontrollerade rörelser genom yttre påverkan. ...

Detaljer

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80