Dörrlåsdetektering

Innan ett flygplan startar låses dörrarna centralt. För att bestämma låsens status används induktiva givare från Micro-Epsilon vilka detekterar ändläget direkt på dörrlåset.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80