Pålitlig lägesbestämning av Wing Tip Brake

Den så kallade Wing Tip Brake sitter på axeln i vingens ytterkant. Den motverkar ojämn positionering av fram- och bakkantsklaffar samt okontrollerade rörelser genom yttre påverkan. Induktiva lägesgivare från Micro-Epsilon detekterar bromsbeläggets position.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80