Kontroll av dimension på balkar

För mätning av tjocklek och bredd på plåtar, plankor och balkar används två optoNCDT lasergivare.

Om detta system kompletteras med ytterligare givare kan en synkroniserad mätprocess kombinera inspektion av vridning med kontroll av dimensioner.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389