Kontroll av dimension på balkar

För mätning av tjocklek och bredd på plåtar, plankor och balkar används två optoNCDT lasergivare.

Om detta system kompletteras med ytterligare givare kan en synkroniserad mätprocess kombinera inspektion av vridning med kontroll av dimensioner.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80