Placering av plank

I heautomatiserade sågverk måste positionen på träplank bestämmas före sågning så att de kan kapas exakt. Micro-Epsilons lasergivare detekterar brädans position från två håll och matar ut positionen till styrenheten.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80