Tjocklekmätning av svarta gummimattor

Gummimattor för tätning måste uppvisa en specificerad tjocklek för hållbarhet och slitstyrka. Trots dålig reflektivitet mäter givaren optoNCDT 1750 avståndet till gummit direkt efter extruderingen. Tjockleken bestäms av differensen mellan givarsignalen och avståndet till en referensvals.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80