Kontroll av ytstruktur i golvplankor

Laserskannrar från Micro-Epsilon används för inspektion och kontroll av spårdjupet på golvplankor och ger tillförlitliga mätresultat oavsett träslag.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80