Mätning av adhesiv på tejp, plåster och bandage

För att säkerställa en homogen vidhäftningsyta mäter kapacitiva givare adhesivets tjocklek på tejp och medicinska plåster. Givarna möjliggör mätning av tjocklek från en sida. Beroende på systemstrukturen kan ledande eller icke-ledande adhesiv mätas.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80