Kalibrering av robotaxlar

Tack vare sin tillförlitlighet och hastighet har industrirobotar blivit oumbärliga i moderna produktionsanläggningar. Vid drifttagning och med jämna mellanrum inom ramen för kvalitetssäkring, måste robotaxlarna justeras. Elektroniska justeringsprober har sedan länge ersatt mekaniska prober. Mätproberna monteras på robotaxlarna och erhåller nollpunkten under axelrotationen med hjälp av en sondspets. Den integrerade elektroniken utvärderar sondsignalen och levererar en digital signal till robotens styrenhet.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80