Vägtest - Detektering av bromstemperaturen under belastning

Bromsars temperaturbeteende spelar en viktig roll vid fordonsutveckling. Speciellt varaktigheten av upphettning och kylning av bromsskivorna ger information om bromssystemets effektivitet. Vid lab- och vägtester mäter givare från Micro-Epsilon temperaturutvecklingen vid bromsning helt beröringsfritt. Den kompakta designen och den korta svarstiden för pyrometrarna möjliggör universell användning.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80