Mätning av vibration vid vägtest

I bilindustrin är testning av chassit en förutsättning för körsäkerhet. Här krävs givare som också kan klara de högt ställda kraven vid vägtester. Exempelvis sitter dragvajergivare monterade parallellt med stötdämparna för mätning av vibration och data registreras gällande vägytans varierande egenskaper. Den erhållna signalen deriveras för att beräkna vibrationens hastighet och accelerationen.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
Badvägen 14
21854 Klagshamn, Sweden
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 856 473 380
+46 856 473 389