Mätning av vibration vid vägtest

I bilindustrin är testning av chassit en förutsättning för körsäkerhet. Här krävs givare som också kan klara de högt ställda kraven vid vägtester. Exempelvis sitter dragvajergivare monterade parallellt med stötdämparna för mätning av vibration och data registreras gällande vägytans varierande egenskaper. Den erhållna signalen deriveras för att beräkna vibrationens hastighet och accelerationen.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80