Spaltmätning vid aluminiumgjutning

Vid aluminiumgjutning gjutes flytande aluminium i formar under högt tryck och vid höga hastigheter. Det höga trycket verkar på den slutna formen och trycker isär den och därför kan spån och gjutränder förekomma. För att mäta formens tryckinducerade rörelse används virvelströmsgivare för att upptäcka förändring i avstånd. Dessa robusta givare ger pålitliga mätresultat trots höga temperaturer, omgivningstryck och smuts.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80