Spaltmätning vid robotbaserad montering

I moderna produktionslinjer används scanCONTROL laserskannrar för att på ett snabbt, konsekvent och tillförlitligt sätt inspektera storleken av karosserns olika spalter. Tack vare ytkompensation är mätningar möjliga på en mängd olika karossfärger.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80