Mäting av ventilrörelse i MultiAir-cylinder

MultiAir-metoden är patenterad av FIAT/Schaeffler och styr varje ventil enskilt oberoende av kamaxeln. Ett elektrohydrauliskt styrsystem ger helt variabel ventilstyrning.
Därför är slaget och öppnings-/stängningstid för inloppsventilen fritt justerbara. Detta minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen samtidigt som motorns prestanda och vridmoment ökar.
I slutet av kontrollen av MultiAir-komponenterna simulerar en testbänk förhållandena inne i motorn. Virvelströmsgivare från Micro-Epsilon mäter exakt ventilrörelse.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80