Förbränningsmotorers funktion vid labbtester

Virvelströmsgivare från Micro-Epsilon anses vara välbeprövade mätinstrument vid labbtester av förbränningsmotorer. Såväl vid uppstart som tändning registrerar givarna åtskilliga mätvärden som bidrar till förbättring av motoregenskaperna. Det som i synnerhet särskiljer eddyNCDT virvelströmsgivare är den höga mätnoggrannheten som tillhandahålls vid mätningar under svåra förhållanden i motorer.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80