Avstänsmätning i limdispenser

För att alltid hålla limdispensern på rätt arbetsavstånd måste avståndet kontrolleras kontinuerligt. För detta ändamål används kompakta lasergivare från Micro-Epsilon. Tack vare den höga mätfrekvensen och okänsligheten för växling mellan olika typer av ytor ger givarna kontinuerligt information om limdispenserns avstånd.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80