Dimensionsinspektion på fina mekaniska strukturer

Vid montering av mobiltelefoner och pekskärmar inspekteras dimensionerna och monteringsspalten på packningen för att säkerställa hög motståndskraft mot vatten och damm. Mätningar utförs med Micro-Epsilon laserprofilgivare som erbjuder hög upplösning och profilfrekvens.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80