Mätning av ritsade linjer på mönsterkort

Ritslinjer pressas in i tryckta mönsterkort och lasergivare används för att inspektera ritsdjupet. Djupet bör vara konsekvent för att säkerställa en tillförlitlig separation.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80