Applicering av värmepasta

Vid fullautomatisk applicering av värmepasta är korrekt dos avgörande. Överdosering av pastan minskar värmebeständigheten och för lite pasta leder till termisk överbelastning. Höjden detekteras därför med hjälp av en lasertrianguleringsgivare.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80