Mätning av lödfogshöjden i våglödningsmaskiner

Lödfogens höjd är ett viktigt kriterium för högsta möjliga kvalitet under lödning av PCB med våglödningsmaskiner. Det finns två alternativ för att mäta lödhöjden.

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80