Mätning av oljegap på axlar

Vid förebyggande underhåll bör oljegapet mätas d.v.s. oljan mellan lager och axel. Trots tryck, höga temperaturer och olja kan robusta virvelströmsgivare från Micro-Epsilon erbjuda hög mätnoggrannhet och kontinuerlig information angående avståndet.

View product

eddyNCDT 3001

MICRO-EPSILON SENSOTEST AB
jakob.geisler@micro-epsilon.se
+46 8 564 733 80